บริษัท พ อ สถาปัตย์ จำกัด : Patchara +Ornnicha Architects (POAR)

 

 

 

2013 Selected as 1 of 13 Emerging Architects - Thailand 

by Architecture + Design Magazine 

2013, สถาปัตย์ขจร

2012, Venice Biennale  

2011, 1st Prize Winner "ลานเฉลิมพระเกียรติ"

King Bhumiphol Adulyadej Museum,by Office of the National Economic 
and Social Development Board, Bangkok Metropolitan Administration

 

 

พัชระ วงศ์บุญสิน : Patchara Wongboonsin

 

Graduate School of Design :Harvard University: Master of Landscape Architecture 

Faculty of Architecture: Chulalongkorn University :Bachelor of Architecture

 

 

Awards/Honors

2011 1st Prize Winner:      "Long" DESIGN.BUILD.SUKKAH competition at Graduate School of Design Harvard, with Tian Ren, Gu Lik Hang

 

2011 Nominee:      "Fish"  by Graduate School of Design Harvard:  International Architecture Biennale in Rotterdam (IABR)

 

2009 1st Prize Winner:      “พาสาน : สัญลักษณ์ต้นน้ำเจ้าพระยา” Chao Phraya River Memorial and Museum Competition, by Nakorn-Sawan Province Municipality And The Association of Siamese Architects Under Royal Patronage, with Ornnicha Duriyaprapan, Kraipop Tohtubtiang, Pirun Sittivichaporn, Sasivimol Kositnapadej, Nop Leethavorn, 

 

2008  Honorable Mention:  “Sensing Above and Touching Below”

Live The Box International Design Competition, by AIA Newark and Suburban and the Young Architects Forum

 

2007 2nd Prize Winner:         “Rhythm of Disorder : โครงการพัฒนาชุมชนหัวตะเข้ ลาดกระบัง”   Ladkrabung-Huatakay development, Urban design competition, organized by Department of Public Works and Town and City Planning, Bangkok Metropolitan Administration

 

2006 1st Prize Winner:         “ระบบบ้านพอเพียง” ‘Self-sufficient Housing System,” “Difference Design Awards 2006”, by Cement Thai Building Products Co., Ltd. and Thai Ceramic Co., Ltd.

 

2005 Honorable Mention:  “บ้านค่อยค่อยค่อยโต : Slowly, Slowly, Slowly Grow Houses,” Low-Cost House for Urban Poor Design Competition, by National Housing Authority of Thailand

 

2005 1st Prize Winner:  “Rhythmic Booth,”   Denon Booth Design Competition, Mahajak Co. Ltd.

 

2005  1st Prize Winner:  “Organic Obsession,”   Hafele Exhibition Design Competition, Hafele (Thailand) Co. Ltd.

 

            

 

 

อรณิชา ดุริยะประพันธ์ : Ornnicha Duriyaprapan

 

School of Architecture: Princeton University : Master of Architecture 

School of Architecture: Virginia Polytechnic Institute and State University:  Bachelor of Architecture

 

 

Awards/ Honors

2009 1st Prize Winner:      “สัญลักษณ์ต้นน้ำเจ้าพระยา” Chao Phraya River Memorial and Museum Competition, by Nakorn-Sawan Province Municipality And The Association of Siamese Architects Under Royal Patronage with Patchara Wongboonsin, Kraipop Tohtubtiang, Pirun Sittivichaporn, Sasivimol Kositnapadej, Nop Leethavorn

 

2009  1st Prize Winner:      "Time", Virginia Society of AIA 2009 The Tidal Basin Water Taxi Terminal Student Competition

 

2008  Honorable Mention:  “Sensing Above and Touching Below” Live The Box International Design Competition, by AIA Newark and Suburban and the Young Architects Forum

 

2008 1st Prize Winner “The Gospel” In-school competition for Virginia Society AIA Prize 2008 Organized by Virginia Society AIA

 

2007 3rd Prize Winner “For the Greener good” Sustainable Gas Station Design Competition

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ อ สถาปัตย์ ประกอบด้วย: 

 

พัชระ วงศ์บุญสิน: Patchara Wongboonsin

อรณิชา ดุริยะประพันธ์: Ornnicha Duriyaprapan

ประกาย วรนิสรากุล : Prakai Voranisarakul

ธนกร สมสุข : Tanakorn Somsuk

เฉลิมชัย อาษายศ :Chalermchai Asayote

ปาลิตา สิมะไพศาล : Palita Simapaisal

วิศรุต โพธิกลาง : Wisarut Potiklang

ชานนทร์ แก้กลาง : Chanont Keaklang

หัสนัย สุนทรวรเศรษฐ์ : Hassanai Soontornworraset

ชาญเทพ แซ่ลี้ : Chanthep Saelee

 

 

 

 

 

 

 

สื่อ : Publication